Sigortacılık Hizmetleri

sigorta_banner

Trafik Sigortası Trafik Sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen ve trafiğe çıkan her aracın yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta çeşididir… Teklif Al
Kasko Kasko sigortası mal sigortalarının türlerinden biridir. Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması v.b… Teklif Al
DASK Doğal Afet Sigortaları, ülkemizde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremiyle gündeme gelen, zorunlu deprem sigortasının genel adıdır… Teklif Al
Sağlık Sigortası Sosyal güvenlik kurumum bana yeterli güvenceyi sağlıyor.’, ‘Yeterince param var. Hastalanırsam tüm sağlık harcamalarımı…  
Yangın Sigortası Ev ya da işyerleri için en büyük korkuların başında her şeyin bir anda yanıp kül olması tehlikesi gelir. Yapı Kredi Sigorta bu tehlikeye karşı Yangın Sigorta…  
Nakliyat Sigortası Nakliyat sigortaları kapsamında, nakliyat esnasında taşınan emtianın uğrayacağı zararlara, taşıyıcıların yüke karşı sorumluluklarına…